Välkommen till Gunnar Wennerberg Sällskapet

GWS logga yngre bild

På denna webbsida vill Gunnar Wennerberg Sällskapet presentera sig och sin verksamhet. Här kan du läsa om hur sällskapet bildades, lite fakta om Wennerberg, vilka som sitter i styrelsen och kontaktuppgifter till sällskapet.

Vi kommer även att här löpande presentera fakta kring Wennerberg, men naturligtvis också olika aktiviteter kring GW Sällskapets verksamhet. Redan i mars planerar vi för ett medlemsmöte i form av en Salong. Återkommer kring det.

Vi hoppas att du vill vara med och lyfta fram en person från Lidköping som blev ryktbar inte bara i Uppsala utan i hela landet. Han skapade musik i olika genrer, både studentvisor som Gluntarne och sakral musik, dessutom gjorde Wennerberg en samhällskarriär inom förvaltning och politik.