Intressanta länkar

Här nedan ser du digitala länkar till andra sidor som innehåller information om Gunnar Wennerberg.

 

 

Gunnar W Sällskapet i Lidköping, Facebook – https://www.facebook.com/wennerbergsallskapet/

Gluntarnas Vänner (ny sida)  –  http://wp.gluntarna.se/nu-har-vi-en-ny-sida/

Gluntarnas Vänner  –  http://www.gluntarna.se/defaultgammal1.htm

Gluntarnas Vänner – http://gluntarna.se/gluntarnas-innehallsforteckning.html

Gluntarnas Vänner, Facebook  –  https://www.facebook.com/gluntarna/

Gunnar Wennerberg , Wikipedia  –  https://sv.wikipedia.org/wiki/Gunnar_Wennerberg

Levande Musikarv, om GW  –  http://levandemusikarv.se/composers/wennerberg-gunnar/

Wennerberg på Spotify  –  https://open.spotify.com/artist/1Y6Okpi0EfKCbD0MVkMyI4

Musikverket, musik och teaterblogg  – https://musikverket.se/musikochteaterbloggen/2017/09/29/gunnar-wennerberg-200-ar/

UNT, Bo G Hall – https://www.unt.se/kultur-noje/skalden-som-skapade-en-sangskatt-4771413.aspx

Tore Hartung  – http://www.torehartung.se/content/attling-till-gunnar-wennerberg-skriver-memoarer

Minnehaha Park, USA  – https://www.flickr.com/photos/jstephenconn/2876789152

Mat i Gluntare , Jan S Andersson  – http://gluntarna.se/Gluntmat.pdf

Klingande inspelningar  – http://www.gluntarna.se/CD_inspelningar.html

Levande Musikarv, scannade noter (se mediafilerna)  – http://www.gluntarna.se/efter_Svensons_bok.html#nygammal_bok

Musikverket, scannade noter  – http://discover.musikverket.se/iii/encore/search/C__Swennerberg__Ff%3Afacetavailability%3A1%3A1%3AOnline%3A%3A__Orightresult__U__X0?lang=swe&suite=gold

Arkivfynd från Gluntarnas Vänner  – http://www.gluntarna.se/Arkivfynd.html

You Tube, Populära Wennerbergvideor (obs vissa avdelningar kan expandera) – https://www.youtube.com/channel/UCmQm3VVAE2tLLZJqV5RcjGQ

GWs barn   –   https://www.myheritage.se/family-1_1500457_171978012_171978012/wennerberg-dy-riksdagsman-eklesiastikminister-mm-gunnar-wennerberg-dy-hedvig-sofia