Intressanta länkar

Här nedan ser du digitala länkar till andra sidor som innehåller information om Gunnar Wennerberg.

Gunnar W Sällskapet i Lidköping, Facebook – https://www.facebook.com/wennerbergsallskapet/

Gluntarnas Vänner (ny sida)  –  http://wp.gluntarna.se/

Gluntarnas Vänner  –  http://www.gluntarna.se/defaultgammal1.htm

Gluntarnas Vänner, Facebook  –  https://www.facebook.com/gluntarna/

Gunnar Wennerberg , Wikipedia  –  https://sv.wikipedia.org/wiki/Gunnar_Wennerberg

Levande Musikarv, om GW  –  http://levandemusikarv.se/composers/wennerberg-gunnar/

Wennerberg på Spotify  –  https://open.spotify.com/artist/1Y6Okpi0EfKCbD0MVkMyI4

Musikverket, musik och teaterblogg  – https://musikverket.se/musikochteaterbloggen/2017/09/29/gunnar-wennerberg-200-ar/

UNT, Bo G Hall – https://www.unt.se/kultur-noje/skalden-som-skapade-en-sangskatt-4771413.aspx

Tore Hartung  – http://www.torehartung.se/content/attling-till-gunnar-wennerberg-skriver-memoarer

Minnehaha Park, USA  – https://www.flickr.com/photos/jstephenconn/2876789152

Mat i Gluntarne , Jan S Andersson  – http://gluntarna.se/Gluntmat.pdf

Klingande inspelningar  – http://www.gluntarna.se/CD_inspelningar.html

Nygammal bok om GW  – http://www.gluntarna.se/efter_Svensons_bok.html#nygammal_bok

Musikverket, scannade noter  –  skriv Wennerberg i sökrutan https://discover.musikverket.se/#_ga=2.228565406.288640116.1578929516-787926061.1538569192 

Arkivfynd från Gluntarnas Vänner  – http://www.gluntarna.se/Arkivfynd.html

You Tube, Populära Wennerbergvideor   –   https://www.youtube.com/results?search_query=Gunnar+Wennerberg

Svensk Musiktidning 1901   om Wennerbergs död och begravning  http://carkiv.musikverk.se/www/epublikationer/Svensk_Musiktidning_1901_no_13.pdf

Svensk musiktidning 1901 om Gluntarne,   http://carkiv.musikverk.se/www/epublikationer/Svensk_Musiktidning_1901_no_10.pdf

Turkiska musiken http://ergo.ronne.se/E2000N12.html