Styrelse

Styrelsen för Gunnar Wennerberg Sällskapet   –   Lidköping

ordf        Christer Almquist

v ordf      Bo Söderström

sekr         Marianne Perserius

kassör     Carl-Gustav Carlander

ledamot   Jonas Carlander

ledamot   Hans Fahl

ledamot   Andreas Wendelholt


suppl   Per Hansson

suppl   Anders Ydremark