Styrelse

Styrelsen för Gunnar Wennerberg Sällskapet   –   Lidköping

tf. ordf Anders Ydremark

kassör     Carl-Gustav Carlander

ledamot Bo Söderström

ledamot   Jonas Carlander

ledamot   Hans Fahl

ledamot   Andreas Wendelholt


suppl    Per Hansson

suppl/sekr  Marianne Perserius