Styrelse

  

Styrelsen för Gunnar Wennerberg Sällskapet   –   Lidköping

 

ordf        Christer Almquist

v ordf      Bo Söderström

sekr         Marianne Perserius

kassör     Carl-Gustav Carlander

ledamot   Jonas Carlander

ledamot   Hans Fahl

ledamot   Andreas Wendelholt