Gunnar Wennerberg och Skara

På lördag den 10 november är det ”Arkivens dag”.
På Västergötlands Museum i Skara uppmärksammas detta på olika sätt.

Bland annat hålls kl 11.30 en föreläsning med titeln ”Gunnar Wennerberg och Skara”. Föreläsare är arkivforskaren Alf Johansson.

I detta hus i Skara bodde Wennerberg på 1850-talet.

           

Wennerberg i Akademin

I samband med invigningen av Wennerbergutställningen på Västergötlands Museum presenterades GW bl a som ”kulturprofilen”. Det epitetet har numera  kanske fläckats något, men stämmer verkligen på Gunnar Wennerberg.
En ytterligare koppling är att Wennerberg var ledamot av Svenska Akademin. Han valdes in på stol 2 1866 och gjorde sitt inträde 1 år senare. Som statuterna föreskriver satt han där till sin död 1901.
https://www.svenskaakademien.se/svenska-akademien/ledamotsregister/wennerberg-gunnar