Medlemsskap 2021

Tyvärr har G W Sällskapet inte haft möjlighet att kalla till årsmöte, på grund av pandemin, för att där bland annat besluta om medlemsavgiften. Vi hoppas, trots denna brist på formalia, att du vill stödja Sällskapet genom att betala in medlemsavgift för 2021.

 

Medlemsavgiften i Gunnar Wennerberg Sällskapet i Lidköping är för 2021 100:-/person.

Du betalar in via bankgiro 5085-8430 eller via Swish 1232196541. Glöm ej ange vem som betalat och är du ny medlem vill vi ha alla dina kontaktuppgifter (namn, adress, tele, e-post) för registrering och för att senare få info om verksamheten. Glöm ej meddela om du bytt e-post.

Gilla/följ även vår Facebook-sida, Gunnar Wennerberg Sällskapet, för att löpande få info!

Information om våren 2021

Tidigare har vi informerat om de svårigheter vi har för att kunna bedriva någon verksamhet i GW Sällskapet i dessa pandemitider.

Inför våren hade vi planerat ett årsmöte den 10 februari och en vårsalong den 10 april. Som läget ser ut för närvarande så är vi lika bekymrade som GW ser ut på teckningen här bredvid.

Vi kommer att ha svårigheter att genomföra dessa träffar vilka därför ställs in. Vi har beslutat att i nuläget inte boka in nya tider förrän vi vet att det kommer vara möjligt att genomföra dem.

I och med att vi inte kan ha något årsmöte i februari har styrelsen sagt sig villiga att tillsvidare fortsätta sina uppdrag. Vi återkommer till er med mer information om eventuella möjligheter till möten när vi vet mer.