Wennerbergsällskapets årsmöte 1 febr – mötesunderlag

arsmote-2Välkomna till föreningens årsmöte den 1 febr 18.30 i Wennerbergsgården.  Vid mötet kommer vi att följa stadgarnas beslut om dagordning enligt nedan.

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 10. Val av ordförande
 11. Val av 4-6 styrelseledamöter
 12. Val av 2 suppleanter
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
 16. Mötet avslutas

arsmote-3

 

 

Valberednings förslag till styrelse för 2017:

 

Ordf. 1 år                            Christer Almquist

Ledamöter 2 år                   Bo Söderström,  Jonas Carlander, C-G Carlander

Ledamöter 1 år                   Hans Fahl, Marianne Perserius, Andreas Wendelholt

Suppleanter 1 år                 Margareta Henriksson, Göran Gustavsson

Revisorer                             Christer Svederberg, Johan Lindén

Inbjudan till årsmöte med supé

Välkommen till årsmöte i Gunnar Wennerberg Sällskapet

arsmoteOnsdagen den 1 febr kl 18.30 är du som medlem i GW-Sällskapet inbjuden att delta i föreningens årsmöte. Styrelsen har på sedvanligt sätt förberett årsmötet enligt fastställda stadgar.

Direkt efter årsmötet serveras en supé med kaffe och det bjuds även på några musikaliska inslag. För dig som önskar annat än bordsvatten/öl finns försäljning. Årsmötet med efterföljande supé hålls på Wennerbergsgården i Lidköping.

Som medlem, eller blivande medlem, kan du utan anmälan delta i årsmötet, men önskar du delta i den efterföljande supén måste du anmäla dig.

Priset för supén är 220:- och arrangemanget är enbart för medlemmar eller personer som avser bli medlemmar 2017. Anmälan görs till C-G Carlander senast torsdagen den 26 jan. Anmälan görs genom att avgiften för supén inbetalas på bankgiro 5085-8430 (C-G Carlander). Glöm ej ange namn vid inbetalningen.

wbg-gardenDenna gång bjuder C-G Carlander och Jonas Carlander traditionsenligt på någon duett ur Gluntarne.

Vid supén bjuder Andreas Wendelholt på lite musik, och till kaffet sjunger Per Skårstedt några visor.

VÄLKOMNA !