Medlemsavgift 2023

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM !

Nu är det dags att betala in medlemsavgiften i Gunnar Wennerberg Sällskapet i Lidköping.

Vid årsmötet fastställdes avgiften för 2023 till 100:-/person.

Du betalar in via bankgiro 5085-8430 eller via swish 1232196541.

Glöm ej ange vem som betalat och är du ny medlem vill vi ha alla dina kontaktuppgifter (namn, adress, tele, e-post) för registrering och för att senare få info om verksamheten.

Följ även vår Facebook-sida för att få löpande info! – ”Gunnar Wennerberg Sällskapet”