G W Sällskapets bibliotek

G W Sällskapet håller på att bygga upp ett bibliotek. Här har du som medlem möjlighet att låna böcker och noter. Kontakta någon i styrelsen för lån.

 

 

 

Litteraturlista  –  Gunnar Wennerberg Sällskapet i Lidköping

19 st böcker om GW, hans liv och hans musik

Ett tioårigt dundrande kalas

 Fredriksson / Skagegård

 Berättelser kring Gluntarne

 

   Gunnar Wennerberg

   Hagberg, Wahlström, Richardsson m fl

 

 

 

  Gunnar Wennerberg som musiker

  Gunnar Jeanson, 1929

  Om GW´s liv och studier av hans musikaliska verk

 

   Brev och minnen –  del 1, 2 och 3

   Signe Taube (dotter till GW)

 

 

 

   En vandring i Gluntarnes Uppsala

   Skagegård / Fougstedt

 

 

   Gunnar Wennerberg  –  Lectorn som förärade skytteföreningen en Marche

   Arkivforskning om GW i Lidköping.  Alf Johansson

 

 

   Ack, i Arkadien

   Einar Malm, 1949

   Om Wennerbergs gluntar och deras förhistoria.

 

   Sparka mot porten och storma!

   Gluntarne som teater

   Gunnar Syréhn, 2009

 

   Gunnar Wennerberg

   Vår vitterhets stormän under 1800-talet

   Elias Grip, 1925

 

   Samlade skrifter  –  Romerska Minnen

   Ur samlade skrifter, del 1, Minnen och intryck från resan till Rom 1852

   Gunnar Wennerberg, 1881

 

Samlade skrifter – Gluntarne

Ur samlade skrifter, del 2

Gunnar Wennerberg, 1882

 

 

  Samlade skrifter  –  Trollrunor

  Ur samlade skrifter, del 3 ,    Dikter med fosterländskt och nordiskt kynne

  Gunnar Wennerberg,  1883

 

 

Samlade skrifter  –  Smärre dikter

Ur samlade skrifter, del 4 

Gunnar Wennerberg, 1885

 

   Fjärran från Fyris

   Kap 1 – Gunnar Wennerberg – dilettant och koryfé

   Adam Taube, 2017

 

    Gunnar Wennerberg – en biografi

    Sven G Svensson,  1986

 

 

  Röster som tystnat

   2 Kapitel:    G W får magisterkransen,  Gluntarna 100 år

   Carola Goldkuhl, 1953

 

  Prostinnan – brev och minnen

  Dedikerat ex av Skoglar Bryntesson Wennerberg

  Signe Taube, 1928

 

 

  Upsalastudenten

  I Wennerbergsvers och Strindbergsprosa

  Bertil Almqvist, 1926

 

Personhistorier och berättelser från Kållandsö och Lidköpingstrakten

 Skoglar Bryntesson Wennerberg, (brorson till GW), 1935

 

 

Minnesord

Skara stifts prester och elementarlärare, 1902, s 66 om GW

Karl Ludvig Johansson

 

Bokvännen 

Artikel om Tekla Knös, vän till GW, s 161

Greta Thulin, 1973

 

Minnesord om GW

Stor OD, 1917

Rudolf Kjellén

 

 

 

25 st sångtexter och noter

  De Tre  –  10 st trios för mansröster

  Text + noter

 

 

22 st Gluntar med gitarrackompanjemang

Adam Taube,  2 böcker  –  text + noter

 

 

   Gluntarne – 30 duetter för mansröster

   Enbart text

   Utgåva 1919

 

  Gluntarne – 30 duetter för mansröster

 

 

 

  Gluntarne  –  30 duetter för mansröster med piano

  2 böcker – text + noter

 

 

   Gluntarne – 30 duetter för mansröster

   Text + noter

    Faksimilupplaga

 

   Gluntarne  –  30 duetter för mansröster

   2 böcker – text + noter ,    Gåva av Ann Hertzman

 

 

  Gluntarne

   Textupplaga med en inledning av GW om studentlivet i Uppsala

   Femte upplagan utgiven 1923

 

Gluntarne

Textupplaga med GWs förord, 4:e upplagan, 1910

 

 

  Gluntarne –  textupplaga

  Med bilder av Ernst Josefsson

  Inledning av Gurli Taube / P G Hamberg

 

Gluntarne

2 böcker – text + noter

Inbundna, utgivna 1876

 

Gluntarne

Textupplaga

Inbunden, utgiven 1849

 

Gluntarne

Textupplaga, gluntar 1-22

Mycket tidig upplaga (1849)

 

 

Smärre dikter  –  GW

Texter till sånger med vissa kommentarer.

 1885

 

  Sångarförbundets sångbok, del 1 och 2 (sambindning)

   Sättning för manskör,    Del 1 GW: Frihetshymn, Fansång, Hvem där

   Del 2 GW: Kung Oscars valspråk, Min ros, Trasten i höstkvällen

 

  Sångarförbundets sångbok  del 3 och 4 (sambindning)

  Sättning för manskör

  Del 3 GW: In Lenom   –  Del 4 GW: Till de unga, God Natt (ur Fem serenader)

 

    Sångarförbundets sångbok,  del 5

    Sättning för manskör

    Del 5 GW: Jätten

 

    Den svenska sången

    För hem och skola, 1940,  426 sånger

    GW: Framåt, framåt (nordisk studentsång), 

    I det gröna (Här är gudagott…), manskörssättningar

 

  Uppåt!  –  andliga och fosterländska sånger, KFUM

  No 161 Utrannsaka mig min Gud, No 281 Tillkomme ditt rike,

  No 316 Om han komme idag,  No 468 Framåt, framåt ..(nordisk studentsång)

 

 

    Trestemmige sange    (Norsk Musikförlag)

    Skolen, hjemmet og ungdomsforeninger

    No 33 – Nordisk Studentsång,  GW

 

Svenska skolkvartetten

GW: No 33  Nordisk studentsång – ”Framåt, framåt ..”

 

 

   Sång-Duetter av GW med pianoackompagnement

   13 duetter för olika röstläge

 

 

  Nio trestämmiga serenader

  Gunnar Wennerberg

 

 

   Davids Psalmer

   För soloröst och piano/orgel

   Psalm no: 1, 8, 13, 24, 28, 33, 39, 57, 72, 92, 137, 139 o 146.

 

 Juloratoriet – Jesu födelse, GW

Programhäfte med bl a texter

Framförande i Lidköping 1988

 

Oratoriet Jesu Födelse, GW

Textupplaga fr 1917

 

 

Diverse notblad ur bl a Den Svenska Skolkvartetten

 Sånger av GW i manskörssättning

 

 

  Gluntarne

   Arrangerat för piano

   18 st från 1:a utgåvan

 

 

 17 st artiklar från tidningar, tidskrifter och webb.

  Tidningen Hvar  8 Dag  –  maj 1901

  Gluntarnas skald – med anledning av 50 år sedan utgivandet.

 

 

  Tidningen Hvar 8 Dag  –  sept 1901

   Med anledning av GW´s död.

   Bilder av Ander.

 

  Tidningen IDUN  –  maj 1916

   Wennerbergstodens aftäckning i Uppsala.

   Bilder och text

 

  Tidningen IDUN  –  jan 1907

   Artikel med brevväxling om insamlande av medel för Wennerbergstaty.

 

 

   Svensk Musiktidning sept 1901

  Artikel om Wennerbergs död och begravning.

 

 

  På väg mot Gluntarne  –   2003

   Erik o Marta Ronne

   Webbartikel:  ergo.ronne.se

 

Levande musikarv  –  webbutskrift

 Sammanställning av Wennerbergs musikverk.

 

 

  Tidningen IDUN  –  sept 1917

   Artikel av dottern Signe Taube om Wennerbergs familjeekonomi.

 

 

   Lidköpingstidningen  juni 1946

   GWs sista stunder – Amelie Posse (dotterdotter)

   Personliga minnen från Läckö Kungsgård.

 

Artikel om GW och Lidköping

  Lidköpingsbygden

  Alf Johansson. 2017

 

 

  Pimpinellaordens Midvinterfest – hos ”Knösarna”

   Då skapades ” En månskensnatt …”, webbartikel

   Ur ”I solnedgången” av Anna Hamilton Geete, 1911

 

   G W  –  en 200-årig kulturman

    Minnesskrift – 200-årsjubileet

    Christer Åsberg, 2017

 

  Fleetwood på Odensviholm, webbartikel

  Åsa Frosterud Jägerhorn

 

 

Styrelseberättelse –  Gunnar Wennerberg Sällskapet – 1927

 Beskrivning av minnestavlans invigning i Lidköping

 

 

  Orter och människor

   Cecilia Bååth-Holmberg

   Utdrag ur boken. Artikel om GW

 

Arkivmaterial om GW från Bengt Wahlström

Brev, anteckningar, urklipp mm

 

 

Lidköpings-Bygden  –  Georg Larssons samling 1950–2006, 

Artiklar om GW från 12 inbundna band 

 

 

1951              Ett 50-årsminne, om nordiska studentmötet på Läckö veckan för GWs död.44

1960              Skoglar B:son Wennerberg, GWs brorson, skriver om Niobe. En kungahäst som hamnade hos hans pappa.

1961              Några namn i Gunnar Wennerbergs liv. Skriven av Ada Damm

1965              Från farmors tid i Lidköpings prästgård. Utdrag ur Ingrid Wennerbergs                   skildringar. GW var hennes farbror.

1976              Gunnar Wennerberg – Gluntarnas skald. Minnesteckning inför 75-årsdagen av   hans död. / Bertil Danielsson

1976              Wennerbergsminnen i Lidköping. Ett besök på Hantverk- och Sjöfartsmuseets          Wennerbergsrum. / Bertil Danielsson

1977              Skaldejubileum i Lidköping – GW 160 år.

1984              Offentliga skulpturer i Lidköping. Wennerberghermen  /  Kerstin Hallin

1998              Brynolf Wennerberg – konstnären och lantbrukaren  / Tore Hartung

2000              Vem var Gunnar Wennerberg?  / Bengt Wahlström