G W Sällskapets bibliotek

G W Sällskapet håller på att bygga upp ett bibliotek.

Här har du som medlem möjlighet att låna böcker och noter.

Kontakta någon i styrelsen för lån.

 

Litteraturlista  –  Gunnar Wennerberg Sällskapet i Lidköping

Böcker om GW, hans liv och hans musik

Ett tioårigt dundrande kalas

 Fredriksson / Skagegård

 Berättelser kring Gluntarne

Gunnar Wennerberg

Hagberg, Wahlström, Richardsson m fl

Gunnar Wennerberg som musiker

Gunnar Jeanson, 1929

Om GW´s liv och studier av hans musikaliska verk

Brev och minnen –  del 1, 2 och 3

 Signe Taube (dotter till GW)

En vandring i Gluntarnes Uppsala

Skagegård / Fougstedt

Gunnar Wennerberg  –  Lectorn som förärade skytteföreningen en Marche

Arkivforskning om GW i Lidköping.  Alf Johansson

Ack, i Arkadien

Einar Malm, 1949

Om Wennerbergs gluntar och deras förhistoria.

Sparka mot porten och storma!

Gluntarne som teater

Gunnar Syréhn, 2009

Gunnar Wennerberg

Vår vitterhets stormän under 1800-talet

Elias Grip, 1925

Samlade skrifter  –  Romerska Minnen

Ur samlade skrifter, del 1, Minnen och intryck från resan till Rom 1852

Gunnar Wennerberg, 1881

Samlade skrifter – Gluntarne

Ur samlade skrifter, del 2

Gunnar Wennerberg, 1882

Samlade skrifter – Gluntarne

Ur samlade skrifter, del 2

Gunnar Wennerberg, 1882

Samlade skrifter  –  Trollrunor

Ur samlade skrifter, del 3 ,    Dikter med fosterländskt och nordiskt kynne

Gunnar Wennerberg,  1883

Samlade skrifter  –  Smärre dikter

Ur samlade skrifter, del 4 

Gunnar Wennerberg, 1885

Fjärran från Fyris

Kap 1 – Gunnar Wennerberg – dilettant och koryfé

Adam Taube, 2017

Gunnar Wennerberg – en biografi

Sven G Svensson,  1986

Röster som tystnat

2 Kapitel:    G W får magisterkransen,  Gluntarna 100 år

Carola Goldkuhl, 1953

Prostinnan – brev och minnen

Dedikerat ex av Skoglar Bryntesson Wennerberg

Signe Taube, 1928

Upsalastudenten

I Wennerbergsvers och Strindbergsprosa

Bertil Almqvist, 1926

Personhistorier och berättelser från Kållandsö och Lidköpingstrakten

 Skoglar Bryntesson Wennerberg, (brorson till GW), 1935

Minnesord

Skara stifts prester och elementarlärare, 1902, s 66 om GW

Karl Ludvig Johansson

Bokvännen

Artikel om Tekla Knös, vän till GW, s 161

Greta Thulin, 1973

Minnesord om GW

Stor OD, 1917

Rudolf Kjellén

Två ljuvliga sångspel

Gunnar Syrèhn

Filharmoniska Sällskapet –

Minnesfest över Gunnar Wennerberg

Bland Tunguser och Trattar

Studentkotterier i Uppsala.

Tom Lundin

 

Enkan Bloms Bekanta – EBB

Ett ordenssällskap

Tom Lundin

GW – hans tid och hans gärning

S Almquist

Gluntarne och deras skald

Minnesblad från Finland, 1917

Sångtexter och noter

De Tre  –  10 st trios för mansröster

Text + noter

22 st Gluntar med gitarrackompanjemang

Adam Taube,  2 böcker  –  text + noter

Gluntarne – 30 duetter för mansröster

Enbart text

Utgåva 1919

Gluntarne – 30 duetter för mansröster

Gluntarne  –  30 duetter för mansröster med piano

2 böcker – text + noter

Gluntarne – 30 duetter för mansröster

Text + noter

Faksimilupplaga

Gluntarne – 30 duetter för mansröster

 2 böcker – text + noter

Gåva av Ann Hertzman

Gluntarne

Textupplaga med en inledning av GW om studentlivet i Uppsala

Femte upplagan utgiven 1923

Gluntarne

Textupplaga med GWs förord, 4:e upplagan, 1910

Gluntarne –  textupplaga

Med bilder av Ernst Josefsson

Inledning av Gurli Taube / P G Hamberg

Gluntarne

2 böcker – text + noter

Inbundna, utgivna 1876

Gluntarne

Textupplaga

Inbunden, utgiven 1849

Gluntarne

Textupplaga, gluntar 1-22

Mycket tidig upplaga (1849)

Smärre dikter  –  GW

Texter till sånger med vissa kommentarer.

1885

Sångarförbundets sångbok, del 1 och 2 (sambindning)

Sättning för manskör,    Del 1 GW: Frihetshymn, Fansång, Hvem där

Del 2 GW: Kung Oscars valspråk, Min ros, Trasten i höstkvällen

Sångarförbundets sångbok  del 3 och 4 (sambindning)

Sättning för manskör

Del 3 GW: In Lenom   –  Del 4 GW: Till de unga, God Natt (ur Fem serenader)

Sångarförbundets sångbok,  del 5

Sättning för manskör

Del 5 GW: Jätten

Den svenska sången

För hem och skola, 1940,  426 sånger

GW: Framåt, framåt (nordisk studentsång), 

I det gröna (Här är gudagott…), manskörssättningar

GW: Jätten

Uppåt!  –  andliga och fosterländska sånger, KFUM

No 161 Utrannsaka mig min Gud, No 281 Tillkomme ditt rike,

No 316 Om han komme idag,  No 468 Framåt, framåt ..(nordisk studentsång)

Trestemmige sange    (Norsk Musikförlag)

Skolen, hjemmet og ungdomsforeninger

No 33 – Nordisk Studentsång,  GW

Svenska skolkvartetten

GW: No 33  Nordisk studentsång – ”Framåt, framåt ..”

Sång-Duetter av GW med pianoackompagnement

13 duetter för olika röstläge

Nio trestämmiga serenader

Gunnar Wennerberg

Davids Psalmer

För soloröst och piano/orgel

Psalm no: 1, 8, 13, 24, 28, 33, 39, 57, 72, 92, 137, 139 o 146.

Juloratoriet – Jesu födelse, GW

Programhäfte med bl a texter

Framförande i Lidköping 1988

Oratoriet Jesu Födelse, GW

Textupplaga fr 1917

Diverse notblad ur bl a Den Svenska Skolkvartetten

Sånger av GW i manskörssättning

Gluntarne

Arrangerat för piano

18 st från 1:a utgåvan

 Artiklar från tidningar, tidskrifter och webb.

Tidningen Hvar  8 Dag  –  maj 1901

Gluntarnas skald – med anledning av 50 år sedan utgivandet.

Tidningen Hvar 8 Dag  –  sept 1901

Med anledning av GW´s död.

Bilder av Ander.

Tidningen Hvar  8 Dag  –  aug 1901

Studentmötet på Leckö 1901.

Tidningen IDUN  –  maj 1916

Wennerbergstodens aftäckning i Uppsala.

Bilder och text

Tidningen IDUN  –  jan 1907

Artikel med brevväxling om insamlande av medel för Wennerbergstaty.

Svensk Musiktidning sept 1901

Artikel om Wennerbergs död och begravning.

På väg mot Gluntarne  –   2003

Erik o Marta Ronne

Webbartikel:  ergo.ronne.se

Levande musikarv  –  webbutskrift

Sammanställning av Wennerbergs musikverk.

Tidningen IDUN  –  sept 1917

Artikel av dottern Signe Taube om Wennerbergs familjeekonomi.

Lidköpingstidningen  juni 1946

GWs sista stunder – Amelie Posse (dotterdotter)

Personliga minnen från Läckö Kungsgård.

Artikel om GW och Lidköping

 Lidköpingsbygden

  Alf Johansson. 2017

Pimpinellaordens Midvinterfest – hos ”Knösarna”

 Då skapades ” En månskensnatt …”, webbartikel

 Ur ”I solnedgången” av Anna Hamilton Geete, 1911

Magistern från Lidköping”

Ett lustspel om Gunnar Wennerberg i samband med Lidköpings 500-årsjubileum, 1946

Artikel av Adam Taube

G W  –  en 200-årig kulturman

 Minnesskrift – 200-årsjubileet

Christer Åsberg, 2017

Fleetwood på Odensviholm, webbartikel

  Åsa Frosterud Jägerhorn

Styrelseberättelse –  Gunnar Wennerberg Sällskapet – 1927

Beskrivning av minnestavlans invigning i Lidköping

Orter och människor

   Cecilia Bååth-Holmberg

Utdrag ur boken. Artikel om GW

Arkivmaterial om GW från Bengt Wahlström

Brev, anteckningar, urklipp mm

Lidköpings-Bygden  –  Georg Larssons samling 1950–2006, 

Artiklar om GW från 12 inbundna band

1951            Ett 50-årsminne, om nordiska studentmötet på Läckö veckan för GWs död.44

1960              Skoglar B:son Wennerberg, GWs brorson, skriver om Niobe. En kungahäst som hamnade hos hans pappa.

1961              Några namn i Gunnar Wennerbergs liv. Skriven av Ada Damm

1965              Från farmors tid i Lidköpings prästgård. Utdrag ur Ingrid Wennerbergs skildringar. GW var hennes farbror.

1976              Gunnar Wennerberg – Gluntarnas skald. Minnesteckning inför 75-årsdagen av   hans död. / Bertil Danielsson

1976              Wennerbergsminnen i Lidköping. Ett besök på Hantverk- och Sjöfartsmuseets          Wennerbergsrum. / Bertil Danielsson

1977              Skaldejubileum i Lidköping – GW 160 år.

1984              Offentliga skulpturer i Lidköping. Wennerberghermen  /  Kerstin Hallin

1998              Brynolf Wennerberg – konstnären och lantbrukaren  / Tore Hartung

2000              Vem var Gunnar Wennerberg?  / Bengt Wahlström