Wennerbergs musikverk

Gunnar Wennerberg  –  hans samlade musikverk

Utdrag och vissa redigeringar är gjorda ur samlingar gjorda av C F Hennerberg 1918 och Gunnar Jeanson 1929

 

Visor och solosånger

l. Den ensamma, »Swala lemna ditt bo», ord och musik af Tunhem, den 18. maj 1840. Outgiven.

2. Gretchens Gesang aus Göthens Faust, »Meine Ruh’ ist hin», musik af Tunhem, den 24. maj 1841. Tryckt 1854 i IV häftet av Wennerbergs på Abr. Hirschs förlag utgivna solosånger.

3. »Det regnar så stilla på blomster och blad» (även betitlad Vallersjöns saga), ord och musik af Tunhem, juni 1841. Outgiven.

4. Orate pro me omnes! (även betitlad Botgörare-visa), »Sakta susen, I blommande lindar», ord och musik af Tunhem, den 6. december 1842. Outgiven,

5. »Sof, oroliga hjerta, sof», orden af Runeberg, musik af Tunhem, den 3. januari 1843. Tryckt 1850 i I. häftet solosånger. Även utg. i arrang. i Sånger med Guitarre-accompagnement af Gunnar Wennerberg, I. häftet,

6. Farwäl till mitt hem, »Sjunk sakta, o! sakta mot hafvet», ord och musik af Tunhem, den 27. januari 1843. Outgiven.

7. Kaiser Barbarossa, »Der alte Barbarossa, der Kaiser Friederich », orden af Ruckert, musiken af Tunhem, den 14. Februari 1843. Tryckt 1850 i Il. häftet solosånger.

8. Till A. K., »Himlabarn, som magten äger» af Tunhem, den 17. februari 1843. Tryckt 1870 i V. häftet solosånger.

9. Den fader- och moderlösa visan, »Hvems barn jag är», den 19. februari 1843. Tryckt 1850 i 2a häftet solosånger.

10. Gretchens Gebet a. Faust, »0! neige, Ach! neige, Du schmer”

11. Andenken, »lch denke dein», von Matthisson, musik af Tunhem, den 9. juni 1843. Tryckt 1853 i 3e häftet solosånger. 

12. Afsked, »Så skiljas vi åter», ord och musik af Tunhem, augusti 1843. Tryckt 1850 i Il. häftet solosånger; utgavs separat 1888 (i hög sättn.) och 1896 (i låg sättn.).

13. Min wisa, »På mig sjelf jag tror, mer än på någon ann’», ord och musik af Tunhem, september 1843. Outgiven.

14 Sirius, »Sirius! Återsken af ljuset», ord och musik af Tunhem, den 22. december 1843. Tryckt 1854 i 4e häftet solosånger.

15. En Hwardagshistoria, »Nog minns jag mig och en annan wän», ord och musik af Tunhem, den 24. december 1843. Tryckt 1850 i 1a häftet solosånger; även i Sånger med Guitarre-accompagnement, 1a häftet.

16. Fiskaren på Kinnekulle, »Solen alltren öfver kullens topp», ord och musik af Tunhem, den 4. augusti 1844. Tryckt 1850 i I. häftet solosånger; även i  Sånger med Guitarre-accompagnement, 1a häftet.

17. Chidher, »Chidher, der ewig junge, sprach», af Riickert, musik af Tunhem, augusti 1844. Outgiven.

18. Till Tonerna, »Swäfven höga toner, himlaburna wäsen», ord och musik af Tunhem, den 2. oktober 1845. Tryckt 1850 i 1a häftet solosånger.

19. Swensk Soldatsång, »För frihet, fädernesland och kung», ord och musik af Tunhem, november 1845. Tryckt 1853 i 3e häftet solosånger.

20. Tösa på Swältera, »Jak wånnar ‘ak wore så långt härifrå», ord och musik af Tunhem, augusti 1846. Tryckt 1850 i häftet solosånger.

21. Zigeunerlied, »Im Nebelgeriesel, im tiefen Schnee», von Göthe, musik af Tunhem, augusti 1846. Tryckt 1850 i 1a häftet

22. Jätten, »Jag bor i bergets salar» (Tegner). Enl. S. Taubes meddelande komponerad 1848. Tryckt 1850 i 1a häftet solosånger.

23. Djcevelsklokken, »Nu lystig, I Svende» (lngemann). Tryckt 1853 i 3e häftet solosånger.

24. Strömkarlen, »Nu är dagen bergad» (Wennerberg). Tryckt 1870 i 5e häftet solosånger.

25. Ve mig!, »Gråten, gråten, I regnskurar alla» (Wennerberg). Tryckt 1876 i VI. häftet solosånger. Musiken identisk med den till Orate pro me omnes

26. Stackars liten!, »Stackars liten visa» (Wennerberg). Tryckt 1854 i 4e häftet

27. Liden Harpepiges Klage, »Fader- og Moderlös» (Ingemann). Även tryckt i Sånger med Guitarre-accompagnement, 1a häftet.

28. Bliicher, »Der König Wilhelm Friedrich sprach» (Riickert).

29. Min vår, »Tusen sinom tusen sippor» (Wennerberg). Tryckt 1853 i 3e häftet solosånger.

30. Säg att jag kommer, »Susande vind, som far af emot Norden» (Wennerberg). Tryckt 1853 i 3e häftet solosånger.

31. Skalden, »Hvem står der med ögat lyft till Gud» (Wadman).

32. Farväl, »Snart fält och lunder, berg och dalar» (Tegner).

33. Önskan, »Ack blefve nu strålande salen» (Th. Knös). Tryckt 1876 i 4e häftet solosånger.

34. »Dengang jeg endnu var en Pusling» (n:r 1). Denna solosång av Wennerberg har veterligt aldrig blivit publicerad separat.

35. Palinodia, »Sjuder än ditt heta blod» (Wennerberg). Tryckt 1876 i 6e häftet solosånger.

36. Wallflickan, ”Kovalle mina kor, kovalh” (Wennerberg).

37. Italienaren med gipsbilder, »Ute i verldens hvimmel» (Wennerberg). Publicerad 1865 under titeln ”Il gessajo” i första årgången av Ny Illustrerad Tidning. Sedan tryckt 1876 i 6e häftet solosånger.

38. Sen uppå foglarne, Sen uppå liljorna, »Du fattiga sparf på den gungande qvist» (L. S.). Tryckt 1876 i 1a häftet solosånger och event. komponerad 1869.

39. Carl den Femtes Sang i Liigkisten, »Ding, dang, Klokkeklang » (lngemann).

40. Schlummerlied, »lch war ein böses Kind» (Riickert).

41. Ved Kong Carls Baare, »Det kimer, kimer saa tungt om Land» (Munch), vilken komponerades 1872 och trycktes 1876 i 6e häftet solosånger.

42. Wade Hampton, »Our babies lisp Wade Hampton’s name (Eliza Peronneau Mathewes). Utg. 1879 i Washington av John F. Ellis & Co. (I samma häfte även publicerad i sättning för blandad kör a cappella). Skriven på beställning från Amerika, då man firade den amerikanske frihetshjälten Wade Ramptons minne.

 

Wennerbergs duetter (samtliga med pianoackomp)

1. Hafsjungfrun (Hafsfrun), »Hör, hör hvad ljuflig sång» (Wennerberg), för alt och bas. Outgiven. Komponerades vid början av 1840-talet.

2. Cordax damnatarum, »Maesto plangore sonat campana» (Wennerberg) för sopran och alt. Denna duett återgår antagligen till förra delen av 1840-talet. Trycktes 1876

3. Gondolieren, »Se, Signora» (Wennerberg) för sopran och baryton. Härrör från 1840-talet, emedan den skrevs för den 1848 avlidna Ava Wrangel. Tryckt 1853 .

4. Marketenterskorna, »Som fågeln är jag glad och fri» (Wennerberg), för två altar. Komponerad vid slutet av 40- eller början av 50-talet.

5. Du är mini, »Du är min, din bild jag äger» (Wennerberg), för sopran och baryton. Komponerad vid slutet av 40- eller början av 50-talet. Tryckt 1853

6. »Du bist mein Mond» (Riickert), för sopran och bas.

7. Båtfärd, »Kom, o kom» (Th. Knös), för alt och bas. Tryckt 1876

8. »Tidt er jeg glad» (lngemann), för alt och bas. Tryckt 1876 .

9. Flickorna, »Ack, undra ej om glad jag är» (Wennerberg), för två sopraner.

10. Sotarne, »Nu är jag här uppe igen» (Wennerberg), för två barytoner:

11. Was lispeln die Winde?, »In goldnen Abendschein getauchet» (Riickert), för sopran och alt.

12. Julsång, »Lofsjungom Herrans nåd och magt» (Wallin), för sopran och tenor. Tryckt 1876

13. »Der Liebe Leben» (Riickert), för sopran och tenor. Komponerades omkring 1870. Tryckt 1876

14. Scen ur »Cid», »I den djupa midnattsstund» , för alt och baryton. Denna duett, som utkom i tryck 1884, komponerades 1875

 

Trior för mansröster

Nio trestämmiga serenader (två tenorer och bas)

1 »Ack, säg mig, hvar är du.»   2. »Vakna opp.»   3. »Darrande ton.»

4. »Tindrande stjerna.»   5. »Minns du den gången.»   6. »Far då väl.»

7. »0, se ej så.»   8. »Klagande sång.»   9. »God natt, god natt min lefnads klara stjerna.»

 

Fem trestämmiga serenader  (två tenorer och bas)

1 »Dig jag sjunger.»   2. »Fordom i nattliga stunder.»

3. »0, hur qvällens stjernor skrida.»   4. »God natt, god natt! må goda englar fara.»

5. Slutgodnatt. »God natt, god natt, god natt.»

 

De tre.   (tenoror, baryton och bas)

1. Släpp in oss! »Nå flickor, släpp in oss.»

2. Pirum. »Om jag innan morgon randas.» 3. Daniel. »Vet ni här kan bli rätt roligt.»

4. Vive hodie! »Vive hodie! sera, nimis sera.»

5. Såd’na kan de vara. »God qväll, mamsell, är ingen här ännu.»

6. Ett äjventyr. »Känner ni den vägen.» 7. Buketten. »Bröder, grymt jag är bestulen.»

8. Här skall valsas. »Frågas om ej permission skulle kunna tagas.»

9. Gräl och väl. »Nå så anamma!»

10. Den är inte bättre den. »Vi ha kommit för att fira.»

 

Körverk  –  manskör

Auerbachs keller in Leipzig (kör, solo och med pianoack), ”Scenen aus Goethes Faust”

Helsning till Kronprins Carl, »Du, som i arf fick de stora Carlars namn»

Svensk frihetssång, »Frihet bor i Norden»

Fansång, »Stå stark, du ljusets riddarvakt»,

Marsch, »Om alla strängar på den svenska luta»

Trum-Marsch, »Tram, tram, trumman går».

Marsch »Hur länge skall i Norden»

»0 Gud, som styrer folkens öden»

»Stå stark»

»Hör oss, Svea»

»Fladdrande fana, lös dina vingar»

Skarpskyttemarsch, »I gevär! hvar man»

Lumbers hög, »På Wångaslätten vida»

Gud bevare Sverige, »När i välmakts goda dan”

In Lenom, »Så contigit in Lenom»

Marsch  »Säg oss ditt namn, du fruktansvärde»

Kung Carls drapa, »Kall på båren»

Marche, »Kännen I solens blickar»

Trasten i höstqvällen, ”Var tyst du trast som klagar

Kung Oscars valspråk, ”Bjöd så in Thule

Nordisk studentsång, ”Framåt, framåt på ljusets bana

Min ros, ”En gång en ros jag såg

Bön, ”Fredens välsignelser

Gud bevare Sverige, ”När i välmakts goda dar

 

Sånger för blandad kör a cappella

Trasten i höstqvällen, »Var tyst, du trast, som klagan”

Vigselhymn, »På den väg de skola vandra»

Sommarsöndag, »Ljusa skyar segla»

En Junidag, »Ack, hvilken härlig dag»,

Molnens sång, »Vida vandra vi hän i rymden»,

Aftonklockan, »Kända toner genom luften dallra»

Vår båt, »Vår båt i qvällen glider»

Wade Hampton, »Our babies lisp Wade Hampton’s name»

Hvar finns det landet, der i lfuflig ro»

Vågornas sång, »Hör oss, hör oss”,  (med pianoack)

 

GLUNTARNE.

En samling duetter (30) för baryton och bas med accompagnement af piano.

Tillegnade Otto Beronius och Eugene von Stedingk.

Stockholm, Abr. Hirsch. förlag

1 :a upplagan, tryckt 1849-1851 i stor 4:0 hos Joh. Beckman i Stockholm, utgavs i 13 häften. Musiken omfattar 150 sidor. Nottrycket är verkställt med plåtar, och följande förlagsnummer finnas angivna: 391, 402, 409, 412, 416, 423, 438, 440, 448, 449, 458, 464. -Texten + 92 sidor.

2:a upplagan. »Ny billig upplaga», tryckt 1862 hos P. A. Norstedt, & Söner. Musiken 128 sidor. Noterna tryckta med plåt.

3 :e och 4:e upplagorna. Musiken lika med föregående. Texten 40 sidor, tryckt hos Isaac Marcus i Stockholm 1867 och 1872.

5:e och följande upplagor intill år 1925 hava formatet ändrat till stor 4:0, noterna äro tryckta med typer, och musiken bär fr. o. m. sidan 65 förlagsnumret 1547. Musikbandet har alltid 144 sidor och texten 88 sidor utom upplagan av 1914, vilken har 114 sidor, beroende på att i denna upplaga införts Wennerbergs inledning till samt upplysningar och meddelanden om Gluntarne, vilka avdelningar äro hämtade ur Wennerbergs samlade skrifter, del 2 (Stockholm 1882). Ar 1925 utkom en ny med plåtar tryckt upplaga av musiken 149 sidor. Förlagsnummer 2698.

Arrangerade av Herman Berens j:r för piano med överlagd text utkomma Gluntarne i 2 samlingar: 1:a år 1890, 2:a år 1893. Förlagsn:r resp. 1998 och 2102.

 

Ur Davids psalmer  –  Tidig utgåva

 »Stycken ur Davids Psalmer satta för Soloröst och Chör med accompagnement af Piano».

Första serien

första häftet  (n:r 1-5)        1861

andra häftet   (n:r 6-9) 

tredje             (n:r 10-13)

fjärde            (n:r 14-18) 

femte             (n:r 19-21) 

sjätte             (n:r 22-26)

sjunde           (n:r 27-29) 

åttonde          (n:r 30-32) 

nionde           (n:r 33-36)

tionde            (n:r 37-40)    1886

Ur Davids psalmer  –  Tidig utgåva

»Ur Davids Psalmer för Soli och Kör med Piano»

Andra serien:

första häftet  (n:r 41-43)   

andra häftet   (n:r 44-47) 

tredje             (n:r 48-49)

fjärde            (n:r 50-52) 

femte             (n:r 53-55) 

STYCKEN UR DAVIDS PSALMER – senare utgåva i tre delar

Siffror i parentes anger psalmnumren

1:sta delen.

1. (1) Säll är den, som icke vandrar uti de ogudaktigas råd.

2 (4) Hör mig, när jag ropar. 3 (8) Herre, vår Herre, huru härligt är ditt namn.

4 (12) Hjelp, Herre! De helige äro förminskade.

5 (13) Herre, huru länge vill du så platt förgäta mig. 6 (18) Hjerteliga kär hafver jag dig.

7 (19) Himlarne förtälja Guds ära. 8 (22) Min Gud, min Gud, hvi hafver du öfvergifvit mig.

9 (23) Herran är min Herde. 10 (24) Görer portarne höga.

11 (25) Herre, visa mig dina vägar. 12 (28) Lofvad vare Herran.

13 (31) Herre, på dig förtröstar jag. 14 (33) Saligt är det folk. 15 (37) Jag hafver varit ung.

16 (39) Herre, lär mig dock att det måste få en ända med mig.

17 (42) Såsom hjorten ropar efter friskt vatten.

18 (43) Sänd ditt ljus och dina sanning. 19 (51) Gud vare mig nådelig efter dina godhet.

20 (55) Mitt hjerta, mitt hjerta ängslas. 21 (57) Mitt hjerta är redo.

22 (68) Gud lägger oss ena börda på.

2:dra delen.

23 (72) Så länge solen varar. 24 (77) När jag bedröfvad är.

25 (84) Min själ längtar och trängtar.

26 (86) Herre, böj ner dina öron och hör mig. 27 (90) Herre, du är vår tillflykt.

28 (92) Det är en kostelig ting. 29 (96) Sjunger Herranom en ny visa.

30 (100) Fröjdens Herranom nu all verlden. 31 (103) Lofva Herran, min själ.

32 (n4) Då Israel ut ur Egypten drog. 33 (n5) Icke oss, o, Herre, utan ditt namn gif äran.

34 (121) Jag lyfter mina ögon upp till bergen.

35 (126) När Herren Zions fångar läsandes varder.

36 (137) Vi de elfvar i Babel. 37 (139) Herre, du utransakar mig.

38 (143) Herre, hör min bön och förnim den. 39 (146) Förlåter eder icke uppå furstar.

40 (150) Lofver Gud i hans helgedom.

3:dje delen:

41 (n7) Lofver Herran, alle hedningar. 42 (30) Herre, var mig nådelig.

43 (67) Gud vare oss nådelig och välsigne oss.

44 (53) De galne säga i sitt hjerta. 45 (127) Om Herren ej bygger huset.

46 (20) Herren höre dig i nöden. 47 (120) Ve mig, ve mig.

48 (113) Halleluja! Lofvadt vare Herrans namn. 49 (106) Pris vare Herren, Israels Gud.

50 (2) Hyller sonen att han ej förtörnas. 51 (74) Upp, o Gud, uträtta din sak.

52 (no) Herren sade till min herra. 53 (6) Ack, Herre, straffa mig icke uti din vrede.

54 (73) När jag hafver dig. 55 (125) Lofver Herrans namn, I Herrans tjenare.

Flera utgåvor av Davids psalmer med olika urval har senare utgivits.

 

Tre hymner för den svenska mässan

»Vi prisa Dig»

»0 Guds lamm»

”Helig”

 

Oratorier

Jesu födelse”, Oratorium efter den Heliga Skrifts ord. Die Geburt Jesu.

Jesu dom”,  Oratorium för soli, kör och orkester

Jesu död”   –  outgivit

 

Stabat Mater

”Stabat Mater”, ”Jesu moder stod vid korset”,  soli, kör och orkester

1. »Stabat Mater.» Kör.   2. »0 quam tristis.» Altsolo.   

3. »Quis es homo.» Trio för sopran, alt och bas.  4. »Pro peccatis.» Sopransolo med kör.  

5. »Eja Mater.» Duett för alt och bas.  6. »Sancta Mater.» Soloqvartett med kör. 

7. »Fac me vere.» Soloqvartett.  8. »lnfiammatus.» Soloqvartett med kör.  

9.»Fac me cruce.» Barytonsolo. 10. »Quando corpus.» Kör.

Stycke för piano

Strömkarlen spelar   – arrangerad för piano (2 händer)