Låna ”gluntkläder”

Om du är gluntsångare eller framträder på annat sätt med Wennerbergssånger eller liknande så har GW Sällskapet numera tre ”gluntfrackar” för utlåning.

Frackarna är en gåva från Erland Bohlin / Gluntarnas Vänner, Uppsala.