Julhälsning – minnesesbilder

Vi önskar alla medlemmar och andra intresserade en God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi bifogar också några minnesbilder från vår mycket lyckade Vintersalong. Här sjöngs det, berättades, lästes poesi, musicerades på olika sätt och vi åt en härlig måltid.

Foto: Marja Fahl, galleribilderna är klickbara.