God Jul och Gott Nytt År

Styrelsen för Gunnar Wennerberg Sällskapet i Lidköping vill önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

2020 har för svenskt föreningsliv varit synnerligen besvärligt och för medlemmarna i vårt Sällskap har vi inte kunnat anordna några trevliga sammankomster. Vi inser att våra planer för våren troligen måste skjutas på framtiden, men vi är övertygade om att det kommer nya och trevligare tider då vi åter ses på Wennerbergsgården.

Nytt på hemsidan

Visserligen har vi inte haft möjlighet att ha några medlemssammankomster sedan coronaviruset började sina härjningar, men några andra nyheter vill vi presentera för er medlemmar.

Här på hemsidan har vi i den övre menyn tre nya rubriker:

Wennerbergs musikverk  –  här kan du hitta all den musik som Gunnar Wennerberg skrev. Inte bara Gluntar och Davids Psalmer utan mycket mer.

Släkten Wennerberg – vilka var föräldrarna och barnen? Här finns hela listan.

G W Sällskapets bibliotek – Sällskapet har byggt upp ett mindre bibliotek på Wennerbergsgården. Medlemslån är möjligt.