Program – 200års jubileet

Program för Gunnar Wennerberg Sällskapets jubileumsfirande.

Lördagen den 23 sept  Kyrkokonsert – S:t Nicolai Vocalis sjunger ur Davids Psalmer.    

Söndagen 1 okt  ”En eftermiddag med Gluntarna” – Medlemmar ur  Gunnar Wennerberg Sällskapet sjunger sånger ur  ”Gluntarne”.

Måndagen den 2 okt ”Wennerberg och Lidköping”, föredrag av arkivforskaren Alf Johansson

Lördagen den 7 okt  Hyllningshögtid –  Wennerbergsällskapet / SSSF,   Lidköpings Stadsträdgård, Wennerberghermen.

Lördagen den 7 okt  Invigning av utomhusutställning i Stadsträdgården.

Lördagen den 7 okt  Jubileumskonsert – Stockholms Studentsångarförbund,   Manskörsmusik, trios mm av Gunnar Wennerberg

Lördagen den 7 okt  Jubileumsmiddag, Middag med sång och musik

Torsdagen den 16 nov   ”Wennerbergsalong” , Salong som på Wennerbergs tid.   Mat, dryck och olika kulturella inslag.