”Wennerbergare” på Vara Konserthus

Den 8 april gästade VOD, Veteraner ur Orphei Drängar, Vara Konserthus , under Håkan Sunds ledning. Solister var operasångarna Grith Fjeldmose och Gösta Zachrisson.
På kvällen fortsatte vi till stor sångarfest med god mat, dryck och massor med musikaliska ”upptåg”. Många av medlemmarna i Gunnar Wennerberg Sällskapet sågs bland gästerna både i konserthuset och på den efterföljande middagen med Diner Spectacle.

Stort tack till Jonas Carlander för arrangemanget!

Jubileumslogga

Glädjande nog har vi nu, genom ”Gluntens Vänner” i Uppsala, även fått tillgång till en speciell logotype för våra kommande jubileumsarrangemang. Det är en bild som är baserad på Thomas Qvarsebos skulptur av Glunten och Magistern som står i Slottsbacken i Uppsala.

jubileumslogga

Körkonsert – 8 april

od-1

Wennerbergsällskapet i samverkan med Jonas Carlander vill inbjuda till körkonsert med

Veteraner ur Orphei Drängar

Solister: Operasångarna Grith Fjeldmose och Gösta Zachrisson

Vara Konserthus                Lördagen den 8/4 kl 15.00

Du köper biljett genom att ringa till konserthusets biljettkassa 0512 – 315 00 och ange att du vill köpa rabatterad biljett som medlem i Gunnar Wennerberg Sällskapet.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 socker-1Efter konserten serveras middag med sång på                                         

    Sockertoppen – festvåning

(i fd Lidköpings Sockerbruk)

I middagen ingår drink, förrätt, varmrätt, dessert, lämpliga drycker, kaffe

Pris för hela middagen:  500:- kr/person

För den som vill ha något extra till kaffet eller har mer törst, finns drycker till salu för en rimlig peng – tag med 20-sedlar!                                                   

Anmälan/bokning genom mail:  jonas@halltorpssateri.se

Glöm inte att ange era namn vid anmälan!   Anmälan senast den 15 mars  

OBS  –   Begränsat antal platser.

Välkomna!

Arrangör Jonas Carlander  –  tel  0706-950107

Trevligt årsmöte hos GWS i Lidköping

Onsdagen den 1 febr hade Wennerbergsällskapet i Lidköping årsmöte. En ny styrelse valdes för jubileumsåret 2017. Den nya styrelsen hittar du på hemsidans styrelseinformation.

Vid den efterföljande supén sjöngs traditionsenligt Gluntsång av Jonas Carlander och Carl-Gustav Carlander.

Efter middagen sjöng Andreas Wendelholt musik av Olle Adolfsson till eget pianoackompanjemang.

Per och Marianne Skårstedt sjöng visor till kaffet.

Wennerbergsällskapets årsmöte 1 febr – mötesunderlag

arsmote-2Välkomna till föreningens årsmöte den 1 febr 18.30 i Wennerbergsgården.  Vid mötet kommer vi att följa stadgarnas beslut om dagordning enligt nedan.

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 10. Val av ordförande
 11. Val av 4-6 styrelseledamöter
 12. Val av 2 suppleanter
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
 16. Mötet avslutas

arsmote-3

 

 

Valberednings förslag till styrelse för 2017:

 

Ordf. 1 år                            Christer Almquist

Ledamöter 2 år                   Bo Söderström,  Jonas Carlander, C-G Carlander

Ledamöter 1 år                   Hans Fahl, Marianne Perserius, Andreas Wendelholt

Suppleanter 1 år                 Margareta Henriksson, Göran Gustavsson

Revisorer                             Christer Svederberg, Johan Lindén

Inbjudan till årsmöte med supé

Välkommen till årsmöte i Gunnar Wennerberg Sällskapet

arsmoteOnsdagen den 1 febr kl 18.30 är du som medlem i GW-Sällskapet inbjuden att delta i föreningens årsmöte. Styrelsen har på sedvanligt sätt förberett årsmötet enligt fastställda stadgar.

Direkt efter årsmötet serveras en supé med kaffe och det bjuds även på några musikaliska inslag. För dig som önskar annat än bordsvatten/öl finns försäljning. Årsmötet med efterföljande supé hålls på Wennerbergsgården i Lidköping.

Som medlem, eller blivande medlem, kan du utan anmälan delta i årsmötet, men önskar du delta i den efterföljande supén måste du anmäla dig.

Priset för supén är 220:- och arrangemanget är enbart för medlemmar eller personer som avser bli medlemmar 2017. Anmälan görs till C-G Carlander senast torsdagen den 26 jan. Anmälan görs genom att avgiften för supén inbetalas på bankgiro 5085-8430 (C-G Carlander). Glöm ej ange namn vid inbetalningen.

wbg-gardenDenna gång bjuder C-G Carlander och Jonas Carlander traditionsenligt på någon duett ur Gluntarne.

Vid supén bjuder Andreas Wendelholt på lite musik, och till kaffet sjunger Per Skårstedt några visor.

VÄLKOMNA !

Wennerbergsällskapet önskar God Jul

vinter-1Gunnar Wennerberg Sällskapet i Lidköping önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Vårt första år i föreningen har inneburit att vi blivit lite drygt 100 medlemmar. Styrelsen har bl a  arbetat för att få ett spännande jubileumsår 2017. Under höstens 200-årsjubileum kommer vi genom  olika arrangemang att hedra minnet av Gunnar Wennerberg.

Det nya året startas upp den 1 februari med årsmötet med efterföljande supé. Medlemmarna får särskild kallelse.

Välkomna till Wennerbergsalong 23 nov

imageVälkommen till Wennerbergsalong!

Onsdagen den 23 november kl 18.30 är du som medlem i GW-Sällskapet inbjuden att delta i höstens andra Wennerbergsalong. Det serveras en supé med kaffe, ca 19.30, och det bjuds på olika kulturella inslag. För dig som önskar annat än bordsvatten/öl finns försäljning. Salongen hålls denna gång på Wennerbergsgården i Lidköping. Anmäl dig tidigt då vi enbart kan ta emot 55 personer denna gång.

Priset är 215:- och arrangemanget är enbart för medlemmar. Anmälan/inbetalning görs till C-G Carlander senast den 18 november och inbetalas på bankgiro 5085-8430 (C-G Carlander). Glöm ej ange namn vid inbetalningen. Vi kan på grund av lokalens storlek enbart ta emot 55 personer.

  johnny-h-2Denna gång gästas Salongen av Johnny Hagberg, som kommer att berätta om ”Wennerberg, vem var han egentligen?”

Johnny Hagberg är bl a medförfattare till boken ”Gunnar Wennerberg”.

 

harpaVi får också besök av Per Sandén och Joakim Wedebrand som kommer att underhålla med musik på nyckelharpa och dragspel.

  

gluntC-G Carlander och Jonas Carlander kommer även att bjuda på någon Glunt.

 

 

 

VÄLKOMNA !

 

Wennerberg i Skara

image

Även i Skara vårdar man minnet av Gunnar Wennerberg. Många av er har säkert sett den stora metallstatyn vid infarten. I Skara finns även huset där Wennerberg bodde bevarat. På husväggen kan ni se skylten ovan som säger att här bodde han 1852-1864.

Han arbetade som lektor på Läroverket då och några av Gluntarna lär ha skrivits under tiden i Skara.

image

image

Inspelningar med Wennerbergmusik

img_2419

 

 

 

 

 

 

Vill ge er några exempel på Wennerbergmusik på CD. Längst till vänster ser ni den traditionella utgåvan med alla Gluntar från tidigt 80-tal. Det är Rickard Ringmar och C-O Jacobsson som sjungery med Håkan Sund vid pianot.

Inspelningen med ”De Tre” är gjord av Hjorth / Lundén / Ridaeus och producerad av Robert Sund.

Under de två ser ni en utgåva med ett urval Gluntar av Bobo Hjort och Jan O Berg ackompanjerade av Tomas Brundin.

img_2420Till höger på bilden ser ni Frick och Lindblads nya skiva som presenterats här tidigare.

 

 

Till vänster ser ni ett urval ur Davids Psalmer med Malmö kammarkör.

Med önskan om gott lyssnande !